Ashtanga Yoga

Ashtanga er en fysisk krevende yogastil hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Ashtangayoga er en serie yogastillinger (asana) der rekkefølgen til stillingene er nøye sammensatt.

Ashtanga er en dynamisk form for yoga hvor man jobber med stillingene i flyt med synkronisert pust og bevegelse.

I denne ledede Ashtangatimen går vi gjennom deler av første serien, med nødvendig instruksjon underveis. Noe erfaring fra andre dynamiske former anbefales.

Top