Back in the Ring

Back in the Ring
Back in the ring yogaklasse hver fredag kl.16.30-17.45, med Harri Hakonarson
Back in the ring er et tilbud for alle de som ønsker å gjøre comeback i livet. Vi henvender oss til alle dere som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen og ta tak i livene deres. http://backinthering.no/

Yogatimen er gratis og det krever ingen påmelding.
Spørsmål til: tina@yogaiasker.no
Velkommen!

Yoga som behandlingsform
En god yogapraksis setter søkelys på det å være menneske og forsøker å vekke den fysiske og psykiske livskvalitet. Det handler om å møte seg selv, kjenne sine utfordringer og begrensninger, og gradvis lære seg bygge opp positive handlingsmønstre. Primært bygger selve praksisen på fysiske øvelser der man blir bevist om underliggende spenninger i kropp og sin. Etter som kroppen blir sterkere og fri fra ubalanser, vil det mentale aspektet av yoga gjøre seg gjeldende som gir økt fokus, konsentrasjon og større tilstedeværelse. Yoga bygger også på etiske og moralske prinsipper der man lærer seg ta ansvar for seg selv, sine handlinger og sitt nærmiljø.

Vi anbefaler videre lesning av begge følgende artikler om du er interessert om å finne ut mer om yoga som behandlingsform:

https://sykepleien.no/forskning/2018/04/bruker-yoga-som-medikamentfritt-tillegg-i-avrusning

https://www.napha.no/content/22475/Nytt-fagutviklingsprosjekt:-Yoga-hjelper-i-avrusning

 

Top