Nybegynnerkurs i Ashtanga Yoga og Intro til Mysore praksis

På nybegynnerkurset vil du lære fundamentene i Ashtanga yoga: Pusteteknikk, riktig fokus, yoga posisjonen, vinyasa prinsippet, metoder for avspenning, noe filosofi og bakgrunn for praksisen.

Ashtanga yoga følger en fast sekvens med grunnprinsipper det er viktig å kjenne til.  Ashtanga yoga blir for mange en livslang aktivitet som fremmer både god fysisk og mental helse og velvære ved regelmessig praksis. Praksisen utvikler styrke, fleksibilitet og balanse både fysisk og mentalt. Kjernemusklatur (Bandhas) er et gjennomgående tema. Den fysiske gevinsten speiles også i mental gevinst i form av at man utvikler konsentrasjon, utholdenhet og ro.

Direkte oversatt fra Sanskrit betyr Ashtanga, åtte grener, og refererer til Yoga sutra av Patanjali. De åtte grenene eller stegene kan forstås som en personlig veileder, både praktisk og mentalt. Asana (fysiske posisjoner) er Ashtanga yogaens tredje gren.

Mysore er en tradisjonell måte å lære Ashtanga yoga på og passer godt for både nybegynnere og erfarne utøvere. Undervisningen gir rom for mer individuell veiledning enn i en vanlig ledet klasse. Instruktøren hjelper deg underveis med justeringer og korrigeringer der det er nødvendig. Nye posisjoner presenteres når tiden er inne for det. Sakte vil utøveren kunne bygge opp yogapraksisen og bli stødig og trygg i hver posisjon.

Mysore gir utøveren selvstendighet, noe som kan gi et grunnlag for hjemmepraksis, om du ikke har tilgang til daglige mysore klasser, eller i ferier.

I løpet av introkurset vil både ledet klasse og Mysore bli presentert.

Oppstart: torsdag 21. november 2019

Tid: kl 1700 – 1815, kurset går over 8 ganger. Siste undervisningsdag er 23. januar 2020.  Ingen undervisning i den 26 desember og den 02 januar.

Pris: Kr. 1600,-  Kurset er inkludert i yogapakken men kreves fortsatt påmelding.
Spørsmål og påmelding til kurs@yogaiasker.no

Top